Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Viac informácií

Stavebné práce pokračujú

05.02.2017

V okolí pozemku, na ktorom bude stáť projekt Mlynská bašta, už od decembra minulého roku prebiehajú stavebné práce súvisiace s výstavbou moderných bytových domov.

V okolí pozemku, na ktorom bude stáť projekt Mlynská bašta, už od decembra minulého roku prebiehajú stavebné práce súvisiace s výstavbou moderných bytových domov. Začali sme prekládkou horúcovodného potrubia spoločnosti TEKO, ktorá je už takmer hotová. Nové potrubie sa v týchto dňoch testuje a následne sa bude kolaudovať.

Súčasne pracujeme na preložkách ďalších inžinierskych sietí. Vyvolanou investíciou projektu je taktiež vybudovanie novej plynovej prípojky pre SPŠ Dopravná – práce na jej realizácii už prebiehajú. Všetky prekládky inžinierskych sietí plánujeme ukončiť do konca februára 2017.  

Projekt Mlynská bašta sa nachádza v štádiu výberu generálneho dodávateľa stavebných prác, aktuálne sme v užšom rokovaní s dvomi spoločnosťami. S výstavbou hlavných objektov by sme radi začali v jarných mesiacoch. Presný termín zahájenia výkopových prác bude závisieť aj od počasia.