Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Viac informácií

TERMÍNY VÝSTAVBY

O PROJEKTE


PREDPOKLADANÉ TERMÍNY VÝSTAVBY

31. 5.
2019

DOKONČENIE VÝSTAVBY

Termín dokončenia stavby predstavuje obdobie, keď je stavba stavebno-technicky dokončená a keď podáme žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia objektu.
Termín dokončenia 31. 5. 2019 je teda predpokladaným termínom podania žiadosti o kolaudáciu, nie termínom odovzdávania bytov.

3. kvartál 2019

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

Kolaudačné konanie je zdĺhavý proces, ktorý môže prebiehať niekoľko týždňov až mesiacov. Jeho dĺžka nezávisí od developera, ale od stavebného úradu a dotknutých inštitúcií. Preto ju nevieme ovplyvniť ani v prípade splnenia všetkých našich povinností. Výsledkom kolaudačného konania je právoplatné kolaudačné rozhodnutie.

2. kvartál 2020

ODOVZDÁVANIE BYTOV

Po vydaní kolaudačného rozhodnutia musí prebehnúť ešte niekoľko dôležitých úradných krokov, ktoré môžu opäť trvať niekoľko mesiacov.

  1. Prvým krokom je vydanie rozhodnutia o pridelení súpisných a orientačných čísel, ktoré zväčša trvá do 30 kalendárnych dní.
  2. Po jeho vydaní môžeme požiadať Okresný úrad Košice, katastrálny odbor o vykonanie zápisu skolaudovaných nehnuteľností na príslušné listy vlastníctva. Je to pomerne náročný proces, na ktorý má kataster zákonnú lehotu až 60 kalendárnych dní, keďže ide o záznamové konanie.
  3. Až po zapísaní skolaudovaných stavieb do katastra nehnuteľností môžeme začať podpisovať kúpne zmluvy a odovzdávať byty do vlastníctva. To však platí len pre klientov, ktorí už zaplatili celú kúpnu cenu z vlastných zdrojov.
  4. V prípade hypotekárnych klientov trvá proces odovzdávania bytu dlhšie. Na čerpanie hypotéky sú totiž potrebné ďalšie procesy v bankách.
    • Až po zápise skolaudovaných nehnuteľností do katastra nehnuteľností môžu začať banky pripravovať záložné zmluvy k nehnuteľnostiam.
    • Ďalším krokom je podanie podpísaných záložných zmlúv do katastra nehnuteľností a tiež splnenie podmienok na čerpanie úveru zo strany klienta. To spravidla trvá okolo 30 kalendárnych dní v závislosti od flexibility banky a súčinnosti klienta.
    • Následne sme pripravení začať odovzdávať byty a podpisovať kúpne zmluvy s klientmi, ktorí majú uhradenú celú kúpnu cenu bytu.